Başvurular

İçdaş Staj Başvuru Sorgulama

İçdaş Staj Başvuru Sorgulama, iş başvuruları bölümünde İçdaş Staj Başvuru Sorgulama ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. İçdaş Staj Başvuru Sorgulama ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

İçdaş Staj Başvuru Sorgulama

Staj yapmak için Türkiyenin en büyük şirketlerinden birisi olan içdaş staj içinde elemelere sürdürmekte.Başvuru yapmadıysanız yada başvuru sonucunuzu düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyunuz.

EK – 1: SOSYAL GÜVENLİK TAAHHÜT BELGESİ Aşağıda bilgileri verilen öğrencinin Staj başvurusu şirketimizce kabul edilmiştir. Bu belge üzerinde gösterilen staj dönemi boyunca (Cumartesi günlerinin bu döneme dahil olup olmadığı da belirtilmelidir) öğrencinin sosyal güvencesinin üniversite aracılığıyla karşılanacağı, ıslak imza ve mühür/ kaşe ile taahhüt edilmelidir. Bu belgeyi getirmeyen öğrenciler şirketimiz aracılığıyla staja kabul edilmeyecektir.

OKUL:

FAKÜLTE:

BÖLÜM:

ÖĞRENCİ ADI:

ÖĞRENCİ NO:

TC NO:

STAJ SÜRESİ(İŞ GÜNÜ):

STAJ BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ: ………………………. / …………………………… CUMARTESİ: DAHİL( ) DAHİL DEĞİL( )

(Şirketimizde Cumartesi günleri çalışılmaktadır. Cumartesi gününün okulunuz aracılığıyla sigortaveyahil edilip edilmeyeceğini işaretleyiniz) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5/b maddesi gereğince zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması ve alakalı kanunun 87/e maddesi gereğince de sigorta primlerinin ödenmesi Üniversiteniz aracılığıyla sağlanmalıdır. Üniversite Yetkilisi (Adı Soyadı ve Ünvanı) : Mühür yahut Kaşe : İmza : 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: MADDE 5 b) (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda gösterilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile ilgili iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken yahut yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre tespit edilen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile ilgili ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamı içinde sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar ile ilgili bunun bunun yanında genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. MADDE 87 e) 5 inci maddenin (b) bendinde gösterilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde (…)(1) staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı yahut bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında (…)(1) staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu, (1) prim ödeme yükümlüsüdür.

2016 Yaz Dönemi Staj Başvuru Sonuçlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Paylaş
Tweetle
Paylaş
Pin
0 Paylaşımlar

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu