Başvurular

Gazipaşa Belediyesi Memur Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

Gazipaşa Belediyesi Memur Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021, iş başvurusu bölümünde Gazipaşa Belediyesi Memur Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı detaylara yer verdik.. Gazipaşa Belediyesi Memur Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021 ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Gazipaşa Belediyesi Memur Alımı İş Başvuru Formu ve İş İlanı 2021

2021 yılı için Gazipaşa Belediyesi(Antalya) ilk defa atanmak üzere 10 memur alımı yapacağını açıkladı. İlan ayrıntılarını makalemizde bulabilir; ilanın sonundaki linkten iş başvurunuzu uygulayabilirsiniz.

Sıra no Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adet Niteliği Cinsiyet KPSS Türü KPSS Puanı
1 Memur GİH 9 7 Herhangi bir lisans programından mezun olmak Kadın/

Erkek

P3 60
2 Memur GİH 10 3 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak Kadın/

Erkek

P93 60

 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  • İlan edilen unvan için son kez mezun olunan okul saygınlığı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İlana başvuru yapmak için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu