Başvurular

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı 2022, iş başvuru bölümüzde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı Yapacağını Açıkladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı kapsamı içinde GİH sınıfından 4 adet 7 dereceli müfettiş yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar başvurularını 5 Eylül ile 11 Eylül 2017 tarihleri içinde mesai saatleri içinde gerçekleştirebileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İlanı 2017
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı İlanı 2017

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca, Giriş Sınavı ile açık bulunan GİH sınıfından 4 adet 7 dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 01.10.2017 tarihinde Pazar günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi, Şehit Hakan ÖZCAN Eğitim Merkezi Adres: Karaoğlan Mah. Tüfekçi Yusuf Bulvarı No: 56 Eski Tekel Binası Şehitkamil/GAZİANTEP (İrtibat Tel: 0342 211 12 00 / Dahili 2007) adresinde yapılacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,
 • Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul gören yurt içi yahut yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 • Sınavın yapıldığı tarih de 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,
 • Belediye Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en fazla ikinci defa katılıyor olmak,
 • Yapılacak inceleme neticesinde adli sicil yönünden Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, bunun yanı sıra Müfettişlik yapabilecek karakter ve vasıflara haiz olmak,
 • Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak,
 • ÖSYM aracılığıyla 2017 senesinde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) (A) Grubundan, (KPSSP 48) puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş olmak yada askerlikle ilişiği bulunmamak,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvurusu 2017

Başvurular 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri içinde, mesai saatleri içinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne şahsen yahut posta yolu ile müracaat edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Başvuru sırasında istediğimiz belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Başvuru Formu (Yukarıda gösterilen adresten yahut www.gantep.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

 • Yükseköğrenim diplomasının yahut geçici mezuniyet belgesinin aslı en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul gören yurt içi ve yurt dışı fakültelerden birinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, fotokopisi yahut Teftiş Kurulunca onaylı örneği,
 • Son altı ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 ebadında altı adet vesikalık fotoğraf,
 • Aday aracılığıyla el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış öz geçmişi,
 • Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yazılı sınava tespit edilen boş kadro rakamının 20 katı sayıdaki toplam 80 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların rakamının 80 kişiden fazla olması halinde, KPSS sonuçlarına göre puanı en yüksek miktarda olandan, düşük olana doğru yapılacak sıralama esas alınır. İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan bireylerde sınava çağrılır. Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 20.09.2017 tarihinde yukarıda gösterilen www.gantep.bel.tr internet adresinde açıklamalacaktır.

Yazılı sınava katılma başvurusu kabul gören adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini söyleyen onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların yazılı sınavdan önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak fotoğraflı sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

Yazılı sınavda sınav gruplarının her birinden ayrı ayrı olmak üzere tam puanı 100’dür. Ayrıca Sözlü Sınavda da tam not 100 puandır. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılmaları için İktisat, Maliye, Hukuk ve Muhasebe gruplarından alınan notların her birinin 60 puandan az bu grupların toplam not hemen hemensının ise 70 puandan aşağı olmaması şarttır. Yabancı Dil Sınavı Notu Ortalamaveyahil edilmez.

Yazılı Sınav Sonuçları Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden yayınlanır. Ayrıca yazılı sınavda başarı gösterenler iadeli taahhütlü bir mektupla yeri günü ve saati belirtilerek sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavı kazanan adaylara; açıklamalan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki detaylarının yanında, zeka, ifade ve temsil kabiliyeti, fiziki tavır ve davranış gibi kişisel özellikleri ve güncel bilgi düzeyleri ölçülür. Sözlü sınavda adaya sorulan soruların tamamı için giriş sınavı değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri aracılığıyla tek not verilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan yahut yaptırılan araştırmalarda elde edilen istihbarat sonuçlarının da müspet olması halinde yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların hemen hemensı, adayın giriş sınavı notu olarak tespit edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde yazılı sınav notu yüksek miktarda olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Bu notlarında eşitliği halinde ilk kez yabancı dil notlarına bunlarında eşit olması durumunda hukuk notlarına bakılır ve notu yüksek miktarda olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından bu yana 5 (beş) iş günü içinde bir dilekçe ile giriş sınavı değerlendirme komisyonuna yapılabilir. Bu itirazlar, giriş sınavı değerlendirme komisyonu aracılığıyla en geç 10 (on) iş günü içinde incelenir ve sonuç alakalıye yazılı olarak bildirilir.

Sınavda başarılı olduğu tespit edilenler başarı derecelerine ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda bulunan genel hükümlere göre boş kadrolara atanırlar. Sınavı kazananların Müfettiş Yardımcılığına atanma işlemleri için kendilerine bildirilen zaman zarfında istediğimiz belgeler ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde geçerli bir mazeret olmaksızın müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz ve yerine puanı yüksek diğer aday atanır.

Bu makalemizde Gaziantep Belediyesi personel alımı ilanı ile ilgili başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu gibi geniş bir şekilde bilgileri paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca belediye aracılığıyla yayına giren diğer tüm ilanlara Gaziantep Belediyesi İş İlanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER GAZİANTEP HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, gaziantep hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan gaziantep açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu