Başvurular

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı Yapıyor 2022

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı Yapıyor

Ankara ilimizde yer almakta olan Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 209 anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Gazi Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile hemşire, sağlık teknikeri, biyolog, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, tekniker, mühendis ve teknisyen alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 20 Nisan 2018 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuru Sonuçları

Gazi Üniversitesi Sözleşmeli 209 Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliği ile Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da bulunan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) giderlerinin karşılanacağı bütçeye göre 199 adet özel bütçe ve 10 adet döner sermaye bütçesinden olmak üzere toplam 209 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Unvanı Adedi Puan Türü Bütçe Birimi Aranan Nitelikler
 

Hemşire

 

167

 

2016          Yılı KPSSP3

 

Özel

Üniversite Hastanesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu yahut Hemşirelik Fakültesi lisans Programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri  

5

2016          Yılı KPSSP93  

Özel

Üniversite Hastanesi Anestezi,     Anestezi     Teknikerliği                 önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri  

10

2016          Yılı KPSSP93  

Özel

Üniversite Hastanesi Tıbbi      Görüntüleme      Teknikleri            önlisans programından mezun olmak.
 

Sağlık Teknikeri

 

6

 

2016          Yılı KPSSP93

 

Özel

 

Üniversite Hastanesi

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği,

Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık Teknikeri 1 2016          Yılı KPSSP93 Özel Üniversite Hastanesi Pataloji    Laboratuvar,    Pataloji              Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık

Personeli

 

1

2016          Yılı KPSSP3  

Özel

Üniversite Hastanesi Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler yahut Sosyal

Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

 

Biyolog

 

3

2016          Yılı KPSSP3  

Özel

Üniversite Hastanesi Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren

Fen-Edebiyat          Fakültelerinin                           Biyoloji bölümlerinden mezun olmak.

Diyetisyen 5 2016          Yılı KPSSP3 Özel Üniversite

Hastanesi

Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
 

Psikolog

 

1

2016          Yılı KPSSP3  

Özel

Üniversite Hastanesi Üniversitelerin    Psikoloji   lisans                      programından mezun olmak.
Fizyoterap ist  

5

2016          Yılı KPSSP3 Döner Sermaye Üniversite Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Tekniker 2 2016          Yılı KPSSP93 Döner Sermaye Üniversite

Hastanesi

Biyomedikal      Cihaz      Teknolojisi                      önlisans programından mezun olmak.
 

 

 

Mühendis

 

 

 

2

 

 

2016          Yılı KPSSP3

 

 

Döner Sermaye

 

 

Üniversite Hastanesi

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSSP3 puan türünden en az 85 puan almış olmak

 

Teknisyen

 

1

2016          Yılı KPSSP94 Döner Sermaye Diş

Hekimliği Fakültesi

Ortaöğretim Kurumlarının Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanından mezun olmak.

Not: Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri 1 (bir) ay içinde fesih edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, anlaşmali olarak istihdam edilenler hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Başvuracak adaylarda yukarıda gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde gösterilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa yahut zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak yahut soruşturma altında olmamak,
 • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı yahut vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
 • A) Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

C) Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

2. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl, Nereden Yapılacaktır?

Adayların başvurularını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15 gün içinde (06.04.2018 – 20.04.2018) Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir

İstenen Belgeler;

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 • Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan alakalı ilana ait Başvuru Formu doldurulmalı ve fotoğraf kısmı boş olmamalıdır.)
 • Diploma Örneği
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Başvuru Sonuçları

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) gün içinde www.gazi.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine eklenmiş olan “8.Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince güvenlik soruşturması sonucu hizmet anlaşma imzalanacaktır.

Adres: Gazi Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Teknikokullar/BEŞEVLER-ANKARA

Bu makalemizde Gazi Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan anlaşmali personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu