Başvurular

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alıyor 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetçi yardımcısı alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile denetçi yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamı içinde 5 denetçi yardımcısı alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar ilana 1 Şubat 2019 tarihine kadar iş başvurusu yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alımı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların İncelenmesi
 • Sınav Şekli ve Sınav Konuları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetçi Yardımcısı Alımı 2019

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel İdari Hizmetler sınıfından 7. ve 8. dereceli Denetçi Yardımcılığı kadroları için (5 kişi) Denetim Hizmetleri Başkanlığınca 16-17/03/2019 tarihlerinde Ankara’da, Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan nitelikleri taşımak,
 • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına uygun bulunmak,
 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
 • ÖSYM aracılığıyla 2017 ve 2018 senelerında yapılan “Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP48” puan türünden en az 80 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içinde bulunmak, (100. sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

Sınavlara katılabilmek için isteklilerin, başvuru formunda gösterilen belgelerle birlikte en geç 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Türkocağı Caddesi No:2 A Blok Kat:3 Çankaya/ANKARA adresine, elden yahut posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile müracaatlarda başvurunun, 01/02/2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığa ulaşması gerekmektedir. Başvuru formu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığından yahut www.enerji.gov.tr İnternet adresinden temin edilebilir. Sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 12/02/2019 tarihine kadar Bakanlığımızın yukarıda gösterilen İnternet adresinden ilan edilecek, sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi“, Denetim Hizmetleri Başkanlığınca elden verilecektir. Ayrıca, sınavla alakalı ayrıntılı bilgi: 0 312 212 64 20 (Dahili: 7454) numaralı telefondan alınabilir.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Denetçi yardımcılığı yarışma sınavına katılmak isteyenler, başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denetim Hizmetleri Başkanlığına elden yahut başvuru zamanının son günü mesai bitimine kadar Denetim Hizmetleri Başkanlığına ulaşacak biçimde posta ile başvururlar. Postadaki gecikmeler ve ilanda gösterilen zaman zarfında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru formuna aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

 • KPSS sınav sonuç belgesinin aslı yahut bilgisayar çıktısı.
 • Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 • 4 adet vesikalık fotoğraf.
 • Sınav tarihinde erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti yahut yalnızca elden başvurularda Başkanlıkça onaylı örneği.
 • Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.
 • Özgeçmişi.

Başvuruların İncelenmesi

Süresinde yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar Bakanlık İnternet sayfasında ilan edilir. Yarışma sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından bu yana beş gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden bu yana en geç beş gün içinde neticelendirılır. Bu süre en fazla on güne kadar uzatılabilir. Dilekçe ve eklerinde bulunan belge ve bilgilerde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulur.

Sınav Şekli ve Sınav Konuları

Denetim Hizmetleri Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı klasik usulde yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Yazılı Sınavlar, Ekonomi (Mikro Ekonomi, Makro Ekonomi, Güncel Ekonomik Sorunlar, İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, Para-Banka, Uluslararası Ekonomi) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku) Maliye (Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe) Muhasebe (Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap) Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) ve Kompozisyon konularında yapılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için, her husustan 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere hemen hemen 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 olması şarttır. Denetçi yardımcılığı yarışma sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının hemen hemensıdır.

Diğer Bilgiler

Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati Sınav Giriş Belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazananların listesi Bakanlığımızın www.enerji.gov.tr internet adresinde yayına girecektır. Sınav Giriş Belgeleri en geç sınav öncesi Denetim Hizmetleri Başkanlığından bizzat alınmalıdır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçları da aynı biçimde Bakanlığımızın www.enerji.gov.tr. internet adresinden ilan edilecektir.

Adayların sınava girebilmeleri için, Sınava Giriş Belgeleri yanında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; onaylı Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, kimlik kartı, sürücü belgesi yahut kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı ve benzeri cihazlar ile saat özelliği dışında özelliği olan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanlarında bulunduranların durumu tutanakla tespit edilerek sınavları geçersiz sayılır. Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren yahut bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirleyici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Bu makalemizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan denetçi yardımcısı alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu