Başvurular

EGM 10 Bin Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Yayınlandı 2022

EGM 10 Bin Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde EGM 10 Bin Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. EGM 10 Bin Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

EGM 10 Bin Polis Memuru Adayı Alımı İlanı Yayınlandı

Yayınlanan ilan ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezi yani kısa ve bilinen adı ile POMEM bünyesine 9 bini erkek ve 1000 tanesi de kadın olmak üzere toplamda 10 bin polis adayı alımı, öğrenci alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar EGM 10 bin polis alımı ilanına 3 Nisan ve 14 Nisan 2017 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. 10 bin polis memuru adayı alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri ile başvuru sırasında istediğimiz belgeler ve ilana ait diğer detaylar haberimizin devamında bulunmaktadır.

 • EGM 10 Bin Polis Alımı İlanı 2017
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Bin Polis Alımı Başvurusu 2017
 • Sınav Ücreti

EGM 10 Bin Polis Alımı İlanı 2017

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 9 bini erkek ve 1.000’i kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacak Emniyet Genel Müdürlüğünce Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 20’nci dönem polis meslek eğitimi için 1.000’i kadın, 9 bini erkek olmak üzere toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.

Ön başvurular 03-14 Nisan 2017 tarihleri içinde Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak gerçekleştirilecek.

Başvuru Şartları Nelerdir?

20’nci dönem polis meslek eğitimi için adaylarda aranacak şartlar;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığıyla kabul gören Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
 • KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (2015 yahut 2016 senelerı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)
 • Emniyet Teşkilatı personeli şehit yahut vazife malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde tespit edilen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit yahut Vazife Malulü eş ve çocukları için 2015 yahut 2016 senelerı içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puanı almış olmak.)
 • 18 yaşını bitirdiktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve ardındanki tarihlerde doğmuş olmak)
 • Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin alakalı maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.” “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) içinde olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

Affa uğramış yahut hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak yahut bu suçlardan dolayı sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kayıt edildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut ikazcı madde sebebiyle, ile ilgili herhangi bir adli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma sürdürmekte olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,

 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin alakalı bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
 • Alkol, uyuşturucu yahut ikazcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla karşılanacak. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak vazifeye ekranlara gelecek. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar www.pa.edu.tr resmi internet sitesinden ilan edilecek. 172 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle Türk Polis Teşkilatı vatan ve millet için çarpan yüreklerle dolu gençlerimizi saflarına katılmaveyavet ediyor.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

İnternetten ön başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

 • T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin alakalı bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile alakalı satıra yazacaktır.)
 • Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayına girdiği tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayına girdiği tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayına girdiği tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Lisans diplomasının yahut geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)
 • KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
 • Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin alakalı bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)
 • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit yahut Vazife Malulü olanların Eş yahut Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik yahut vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
 • Sınav fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu,
 • Sınav Giriş Belgesi,

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile alakalı olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Emniyet Genel Müdürlüğü 10 Bin Polis Alımı Başvurusu 2017

İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 03 Nisan 2017- 14 Nisan 2017 tarihleri içinde saat:17:00’a kadar https://sinav.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve alakalı alanların aday aracılığıyla gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır. Başvuru formu yazımızın devamında verilmiştir.

E-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının olduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden yahut yetkili şubelerden alınabilir. E-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla alakalı geniş bir şekilde bilgi alınabilir.

UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında alakalı haneler doldurularak başvuru işlemi neticelendirılacaktır. İnternet ortamında başvurular gösterilen tarihler içinde yapılacaktır. Posta yolu ile yahut başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Sınav Ücreti

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar aracılığıyla sınav başvuru ücreti olan 75.00TL (Yetmiş beş) 03 Nisan 2017 saat 09:00’dan 14 Nisan 2017 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “20. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır. Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamı içinde “sınav fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “20.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını altını çizerek sınav fiyatını yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yayınlanmış olan 10 bin polis adayı alımı ilanı ile ilgili başvuru tarihleri, başvuru şartları, başvuru formu gibi geniş bir şekilde ilan bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca EGM aracılığıyla yayınlanmış diğer ilanlara EGM iş ilanları sayfası üzerinden varabilirsiniz.

EGM 10 Bin Polis Alımı Ön Başvurusu Yapmak İçin TIKLAYIN


DİĞER POLİS ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, polis alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan polis alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu