Başvurular

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı 2022, iş başvuru bölümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı yani kısa ve bilinen adı ile DİB yayınlamış olduğu ilan ile anlaşmali imam hatip alımı yapacağını açıkladı. DİM imam hatip ilanı kapsamı içinde 415 imam hatip alımı gerçekleştirecektir.  Adaylar ilana 21 Nisan 2017 saat 08:00 ile 28 Nisan 2917 saat 16:30 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri ve başvuru formu ile ilana dair diğer bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı 2017
 • DİB Sözleşmeli İmam Hatip Alımı Başvurusu 2017
 • Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip Alımı Sınavı 2017

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı İlanı 2017

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki anlaşmali imam-hatip pozisyonlarına; 2016 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda gösterilen boş kadro rakamının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar içinden sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B anlaşmali imam-hatip alınacaktır. Adaylarda aşağıdaki başvuru şartları aranmaktadır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde gösterilen şartları taşımak,
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bulunan ortak nitelik şartını taşımak,
 • İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans yahut İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
 • 4. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu yahut anlaşmali olarak çalışıyor olmamak,
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 • İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, anlaşmanin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan anlaşmalerinin fesih tarihinden bu yana 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan bilinmesi halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi anlaşmaleri iptal edilecektir.

UNVANI GRUBU MEZUNİYET DURUMU KPSS

PUANI

KONTENJAN SAYISI
4-B Sözleşmeli

İmam-Hatip

1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 20
? 2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 250
? 3 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
? 4 İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans KPSSP124 5
? 5 İlahiyat Önlisans+Hafız KPSSP123 5
? 6 İlahiyat Önlisans KPSSP123 5
? 7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 5
? 8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 5
? 9 İ.H.L+Diğer Önlisans+Hafız KPSSP123 5
? 10 İ.H.L+Diğer Önlisans KPSSP123 5
? 11 İ.H.L+Hafız KPSSP122 100
? 12 İ.H.L KPSSP122 5
TOPLAM 415

DİB Sözleşmeli İmam Hatip Alımı Başvurusu 2017

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 21/04/2017 (08:00) – 28/04/2017 (16:30) tarihlerinde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/? adresi üzerinden e-başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli İmam-Hatip Alımı (SÖZPER-2017-I) e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.

İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/? adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan yahut il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların istekleri dikkate alınmayacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve açıklamada gösterilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Bu açıklamada tespit edilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylardan başvuru sırasında aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 • T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
 • Mezuniyet durumunu gösterir diploma yahut mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.

 • Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 • Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir. Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede bulunacaktır. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar aracılığıyla atama sürecinde alakalı birime teslim edilecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı İmam Hatip Alımı Sınavı 2017

Sınav; Antalya, Bursa, Bolu, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-başvuru formundaki alakalı bölümde belirteceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi değişiklik istekleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli çalışmaların ardından Başkanlığımız internet sitesinde bunun bunun yanında ilan edilecektir. Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Duyuruya uygun biçimde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan rakamının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday rakamının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde gösterilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “İmam-Hatip Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş belgelerinde bulunacaktır. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı yahut pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirilme ve Başarı Sıralamasının İlanı

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek miktarda olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğreneceklerdir. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden bu yana 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Yerleştirme İşlemleri

Sınav sonucu başarılı olanlardan başarı sırasına göre ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/adresinden yapılacaktır. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki cami tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlere yerleştirme işlemleri sözlü sınav başarı puanı en yüksek miktarda olandan başlamak suretiyle Başkanlığımızca bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek miktarda olana, onunda eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu süreninde eşitliğinde doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan kontenjan sayısı 25’ten az olan gruplarda sınava katılanlar kontenjan adedince, diğer gruplarda sınava katılanlar ise en fazla 25 cami tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yaptığı halde tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir. Tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemi yapılmayacaktır. Yerleştirme sonuçları Başkanlığımız internet sitesi ana sayfasında (www.diyanet.gov.tr) açıklamalacaktır.

Diğer Bilgiler

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday aracılığıyla beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda olduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.Sınav ve sonuçları ile alakalı Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm açıklamalar tebligat sayılacaktır. Adaylara bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır. Sınavla alakalı iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Bu açıklamada yer almayan hususlarla alakalı olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

 • Telefon : (0312) 295 70 00
 • Fax : (0312) 2858572
 • E-mail : persis@diyanet.gov.tr
 • Telefon : (0312) 295 70 00

Bu makalemizde DİB imam hatip alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile sözlü sınavı tarihi saati, yeri ve sonuçları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili, soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren bütün ilanlara DİB İş İlanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER İMAM HATİP ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, imam hatip alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan imam hatip alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu