Başvurular

Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022

Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Dicle Üniversitesi Personel Alımı Yapıyor

Diyarbakır ilimizde yer almakta olan ülkemizi en köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Dicle Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı yapacağını açıkladı. Dicle Üniversitesi personel alımı ilanı kapsamı içinde 80 anlaşmali personel alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Dicle Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçları

Dicle Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre Tam Zamanlı olarak çalıştırmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına dair Esaslarda bulunan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda gösterilen unvan ve nitelikle anlaşmali personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde gösterilen şartları taşımak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl yahut daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması neticesinde atanmaya engel bir durum bulunmamak,
 • İlanda gösterilen unvanların hizasındaki şartları taşımak.
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu (Ortaöğretim mezunları için KPSS (P94), ön lisans mezunları için KPSS (P93) ve Lisans mezunları için KPSS (P3) sınav sonuç belgelerine sahip olmak
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi ve anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla yapılacak hizmet anlaşmasinde gösterilen şartları yerine getirmeyenlerin anlaşmaleri bir ay içinde feshedilecektir.
 • Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz.
 • Disiplin Soruşturması yahut Kanun Hükmünde Kararname kapsamı içinde kurumlarıyla ilişiği kesilenler yahut anlaşmasi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar.
 • Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS şartı aranmamakta olup, kadro sayısından başvuru fazla olması halinde adaylar içinde sözlü sınav yapılacaktır. Kazanan adaylar sözlü sınavı puan sırasına göre belirlenecektir.
 • Gece yahut gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile Pozisyonu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten bu yana 15 (on beş) gün içinde aşağıda gösterilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks yahut internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan yahut süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu ve Dilekçenin (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin edilecektir) eksiksiz bir biçimde doldurulması.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut fotokopisi çıktısı kabul edilecektir.)
 • yılı KPSS sonuç belgesi.
 • mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak anlaşma yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinde ilan edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması yahut arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde anlaşma yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin anlaşmaleri feshedilecektir. İdaremiz aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılere bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tlf: 0 412 241 10

İlan Başvuru Tarihi: 02/07/2018

Son Başvuru Tarihi: 16/07/2018

Bu makalemizde Dicle Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu