Başvurular

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alımı ilanı 2022

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alımı ilanı 2022, iş başvuru bölümüzde DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alımı ilanı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alımı ilanı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alımı ilanı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi veya bilinen kısa adı ile DHMİ, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. DHMİ ilan kapsamı içinde hava trafik kontrolörü alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamı içinde 112 hava trafik kontrolörü alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 13 Mayıs 2019 ile 30 Mayıs 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • DHMİ Hava Trafik Kontrolörü Alımı İlanı 2019
 • Sınavların Yapılış Şekli
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Sınavların Yapılacağı Yer ve Duyuru
 • Sınav Konuları Nelerdir?
 • Sınavların Değerlendirilmesi
 • Başvuru Tarihleri

DHMİ Hava Trafik Kontrolörü Alımı İlanı 2019

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

 • Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 12 adet.
 • Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamı içinde istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte gösterilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak ,
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 02.12.2019 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis yahut 6 aydan fazla hapis yahuthut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Son başvuru tarihi saygınlığıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi ikaznca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 • Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde bulunan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
 • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan yahut lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı yahut yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • Son başvuru tarihi saygınlığıyla, son beş yıl içinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan eşkıymetlik tablosunda tespit edilen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)
 • Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 • Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 • Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 02/12/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak, (02/12/1993 ve ardından doğmuş olmak.)
 • ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde bulunan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
 • Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan yahut lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı yahut yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
 • Son başvuru tarihi saygınlığıyla, son beş yıl içinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan eşkıymetlik tablosunda tespit edilen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge. (30.05.2014 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)
 • Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla yahut Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

Sınavların Yapılış Şekli

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı; -Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından yahut Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve hızlı karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,

-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak biçimde uygulanır. (Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik Madde:13)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce açıklamalan pozisyonların rakamının 5 (Beş) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına yahut yazılı sınava çağrılacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme sınavı yahut yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava girmek isteyen adayların 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri içinde http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

 1. Nüfus cüzdanı,
 2. 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf
 3. Yüksek Öğrenim Diploması,
 4. KPSS Sonuç Belgesi,
 5. Yabancı Dil Belgesi,
 6. Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna başvuracaklar için)

Bilgisayar destekli seçme sınavında yahut yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi İnternet adresinde (www.dhmi.gov.tr) bunun bunun yanında yayımlanacaktır.

Sınavların Yapılacağı Yer ve Duyuru

Bilgisayar destekli seçme sınavı yahut yazılı sınav 17.06.2019-19.07.2019 tarihlerinde yapılacaktır. Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati Kuruluşumuz resmi İnternet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi İnternet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav Konuları Nelerdir?

Bilgisayar destekli seçme sınavı yahut yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda gösterilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu aracılığıyla gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, bi hayli hızlı ve doğru karar verebilme ayrıntılarını tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve hızlı karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan meydana gelir.

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan yahut lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.

Sınavların Değerlendirilmesi

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak raporda bulunan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu aracılığıyla; bilgisayar destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda bulunan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon rakamının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan, Sınav Komisyonu aracılığıyla; puanı en yüksek adaydan pozisyon rakamının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı yahut yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik hemen hemensı esas alınarak tercihlerine göre yapılır.

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek miktarda olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı yahut Yazılı Sınav puanı daha yüksek miktarda olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları yahut Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle alakalı pozisyona yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde bulunan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) sınava katılmayanlar alakalı sınava değişik bir tarihte alınmayacaktır.

Başvuru Tarihleri

Başvurular 13/05/2019 tarihinde ekranlara gelecek ve 30/05/2019 günü mesai bitiminde sona erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 13.05.2019-30.05.2019 tarihleri içinde http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi İnternet adresinde (www.dhmi.gov.tr) açıklamalacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bu makalemizde DHMİ aracılığıyla yapılacak olan 112 hava trafik kontrolörü alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara DHMİ iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER DHMİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, dhmi hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan dhmi açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu