Başvurular

Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı

Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Bolu Göynük Belediyesi Sözleşmeli Mimar Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

goynuk-belediyesigoynuk-belediyesi

BOLU İLİ /GÖYNÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

a)5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49.tnaddesi gereğince, boş bulunan , aşağıda , sınıfı, unvanı, adedi, cinsiyeti,öğrenim durumu,gösterilen 1 adet kısmi zamanlı anlaşmali teknik personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışılacak Ünvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyeti
1- Mimar T.H. 1 Mimarlık Fakültesi Mezunu K.

1- )Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat olarak tek etapta yapılacaktır.

2- )Sözİü Sınav Tarihi-Yeri /ij/08/20I4 günü saat 14:00 , Belediye Başkanlık Makam odasındadır.

Sözlü sınavda adayların mesleki,genel kültür,yetenek,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktırAdayiarın başvuru yahut atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve vazifeye başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir.Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARİ:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde gösterilen şartlan taşımak.

2- Universitelerin alakalı bölümlerinden mezun olup. hususunda faaliyette bulunup en az 7 yıllık deneyimi olmak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık poblemleri bulunmamak.

4- Göyntik İlçesi Sınırlarında ikamet ediyor olmak.

Müdürlüğüne

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere , ağır hapis yahut 6 aydan fazla yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcıhk,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüzkızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU SEKLİ:

GOYNUK

BELEDİYESİ

Adayların 09/08/2014 – 13/08/2014 tarihleri içinde 17:00 ye kadar Göynük Belediyesi Yazı İşleri şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3- Nıifus cüzdan fotokopisi

4- Sağlık raporu

5- Fotoğraf

6- Özgeçmiş CV.

7- İkamet belgesi.

Şehit Mehmet Diri İş Hanı Kat: 3 Göynük BOLU Tel: 0374 451 62 45 Fax: 0374 451 24 54 info@bolugoynuk.bel.tr www.bolugoynuk.bel.tr


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu