Başvurular

Belediyeye bu bölümlerden mezun müfettiş yardımcısı alınacak!

Belediyeye bu bölümlerden mezun müfettiş yardımcısı alınacak!, iş başvuruları bölümünde Belediyeye bu bölümlerden mezun müfettiş yardımcısı alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Belediyeye bu bölümlerden mezun müfettiş yardımcısı alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Başlıklar

Belediyeye bu bölümlerden mezun müfettiş yardımcısı alınacak!

Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Belediye aracılığıyla verilen personel alım ilanında başvuranlar içinde kadroya seçilenlerin sözlü ve yazılı sınav yöntemi ile belirleneceği açıkladı. 35 yaşını doldurmamış olanların başvuru yapabileceği kadro için son başvuru tarihi 3 Temmuz 2020 olarak belirlendi.

SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 25 Temmuz 2020 tarihinde Cumartesi günü saat: 10.00 da Şahinbey Belediyesi, Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Cad. No: 8 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul gören yurt içi yahut yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,( 01/01/1985 tarihi ve ardından doğanlar)

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış yahut erteletmiş veya askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) ÖSYM aracılığıyla; 2018 yahut 2019 senelerında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden (A) Grubunda, (KPSS P48) puan türünden 80 ve daha yukarı puan almış olmak,

f) Bu sınava önceden katılmamış yahut en fazla bir defa katılmış olmak,

g) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil kabiliyeti ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 22 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri içinde, mesai saatleri içinde, Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacak, şehir dışından yapılan başvurularda ise Posta ile müracaatlar kabul edilecektir. (Postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda gösterilen adresten yahut www.sahinbey.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b)Yüksek öğrenim diplomasının yahut bitirme belgesinin aslı, kurumca onaylanmış örneği yada noterden tasdikli örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı, ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Aday aracılığıyla el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava tespit edilen boş kadro rakamının 20 katı sayıdaki toplam 60 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların rakamının 60 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek miktarda olan adaydan başlamak üzere ilk 60 aday giriş sınavına alınacaktır. (60 sıradaki aday ile tam anlamıyla eşit puan alan aday yahut adayların bulunması halinde bu aday yahut adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 07/07/2020 tarihinde yukarıda gösterilen www.sahinbey.bel.tr internet adresinde açıklamalacaktır.

Adaylar sınav giriş belgelerini bu adres üzerinden erişebilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma başvurusu kabul gören adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini söyleyen onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav günü sınav salonundan alacaklardır. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

SINAV KONULARI

1) Hukuk Grubu (%25) Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları ağırlıklı, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku Genel Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.

2) İktisat Grubu (%20) İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar. 3) Maliye Grubu (%20) Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi Genel Esasları. 4) Muhasebe Grubu (%10) Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi. 5) Belediye Mevzuatı Grubu (%25) 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve alakalı mevzuat.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu