Başvurular

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Balıkesir Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile 40 anlaşmali personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Balıkesir Üniversitesi ilan kapsamı içinde hemşire, eczacı, fizyoterapist, diğer sağlık personeli alımı yapacaktır. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 40 Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
 • Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 40 Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 gün ve 7/157054 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı i le yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda bulunan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlara 40 adet anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde gösterilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında bulunan şartları taşıyor olmak,
 • 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacı pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda gösterilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına gö re belirlenecektir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla hizmet anlaşmasi yapılacak olup, anlaşmade gösterilen şartları yerine getirmeyen adayların anlaşmaleri bir ay içinde feshedilecektir.
POZİSYON

NO

POZİSYON ADET NİTELİKLER BÜTÇE

BİRİMİ

001 Hemşire 15 *Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri yahut Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

*Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yahut kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım yahut acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

*2016 KPSS/P3 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Özel

Bütçe

002 Hemşire 17 *Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik yahut Ebelik- Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarından birinden mezun olmak.

*Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yahut kamu ve özel hastanelerin yoğun bakım yahut acil servislerinde en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

*2016 KPSS/P94 puan türünden 65 ve üzeri puan almış olmak.

Özel

Bütçe

003 Eczacı 2 *Eczacılık Fakültesinden mezun olmak.

*01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.

*KPSS şartı aranmamaktadır.

Özel

Bütçe

004 Fizyoterapist 2 *Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon yahut Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

*2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak.

Özel

Bütçe

005 Diğer Sağlık Personeli 1 * Odyoloji lisans programından mezun olmak.

*2016 KPSS/P3 puan türüne sahip olmak.

Özel

Bütçe

006 Diğer Sağlık Personeli 3 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi LaboratuvarTıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

*2016 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Özel

Bütçe

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek olup, başvurularda olduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten bu yana on beş gün içinde aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks yahut İnternet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan yahut süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Fotoğraflı başvuru formu. (Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
 • Aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi ve SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak anlaşma yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi ) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığının http://personel.balikesir.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde yahut aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde anlaşma yapılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin anlaşmaleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılere bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

Bu makalemizde Balıkesir Üniversitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, başvuru tarihleri ve başvuru şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu