Başvurular

Aliağa Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Aliağa Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Aliağa Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Aliağa Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Aliağa Belediyesi Sözleşmeli Avukat Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

aliaga-belediyesialiaga-belediyesi

T.C. ALİAĞA BELEDİYESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda unvanı, sınıfı, adedi, öğrenim durumu gösterilen 1 adet tam zamanlı Sözleşmeli Avukat alımı yapılacaktır.

Sıra No Sözleşmeli Çalışılacak Unvan Sınıfı Adedi Öğrenim Durumu Cinsiyeti
1 Avukat AH 1 Hukuk Fakültesi Mezunu K

1- Giriş Sınavı: Sözlü mülakat olarak tek etapta yapılacaktır.

2- Sözlü sınav tarihi ve yeri: 25/08/2014 günü. Saat: 14.00 Aliağa Belediyesi Başkanlık makam odasındadır.

Sözlü sınavda adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru yahut atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve vazifeye başlatılmaz. Göreve başlatılsalar bile iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde gösterilen şartları taşımak.

2- Üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olup, başka bir kurumda anlaşmali olarak çalışıyor olmamak.

3- Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık poblemleri bulunmamak.

4- Aliağa İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.

5- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis yahut 6 aydan fazla yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan yahut istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 18/08/2014 – 22/08/2014 tarihleri içinde, saat 17.00′ a kadar Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi

2- Öğrenim Durum Belgesi onaylı Fotokopisi

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Sağlık Raporu

5- Fotoğraf

6- Özgeçmiş (CV)

7- İkamet Belgesi

8- Adli Sicil Belgesi

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tel: 0232 616 1980/202 Faks: 0232 616 3719 İnternet: http://www.aliaga.bel.tr E-Posta: insankaynaklari@aliaga.bel.tr

nsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür Mah. İstiklal Cad. No:66 Aliağa / İZMİR

Bu ilan 12 Ağustos 2014 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınlanmıştır.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu