Başvurular

Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alıyor 2022

Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alıyor

Adalet Bakanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Adalet Bakanlığı ilan kapsamı içinde toplamda 700 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacaktır. Adaylar ilana 7 Kasım 2019 ile 14 Kasım 2019 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alımı 2019
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Adalet Bakanlığı 700 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı Alımı 2019

Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 700 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla 28 Aralık 2019 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 10:15’te ekranlara gelecek ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuranların icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde gösterilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve ardından olanlar)
 • Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü yahut adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
 • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/yahut arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Sınava başvurular 7-14 Kasım 2019 tarihleri içinde, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yahut bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin ;nternet adresinde sınava başvuru bilgileri içinde bulunacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır.

Geç başvuru günü 27 Kasım 2019 dur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvuru işlemlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır. Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ve ÖSYM aracılığıyla reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

ÖSYM aracılığıyla yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav fiyatının yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile alakalı güncel gelişmeler, ÖSYM aracılığıyla adaylara ÖSYM’nin İnternet sayfasından açıklamalacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

YÖKSİS’te ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezuniyet belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgenin onaylı bir örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur. Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde noksanlık/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu detaylarının düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunanların eğitim bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuruda değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

Başvuru merkezi görevlisi aracılığıyla adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak, fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem aracılığıyla engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuruda adayın, kimlik ve iletişim bilgileri ile birlikte mezuniyet, çalıştığı kurum, askerlik durumu vb. bilgileri de alınacaktır. Başvuru merkezi görevlisi adayın detaylarını ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu etaptan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav fiyatını yatırmaları ve aday başvuru kayıt detaylarının bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

Başvuru bilgileri sisteme elde edilen adaylar, sınav fiyatını yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav fiyatını süresi içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri iptal edilecek ve bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve https://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları detaylarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden dünyaya gelecek sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların, sınava başvuru yapmadan önce başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınav fiyatını ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen yahut giremeyen, sınava alınmayan yahut sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan yahut sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. Sınav fiyatını yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM aracılığıyla, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav personelleri ÖSYM aracılığıyla atanacaktır.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi kabul edilecektir. Bunların dışındaki sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav personellerince rahatlıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle yahut daktilo ile sonradan yazılmış yahut ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina yahut salon personellerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ulaşım için şifresini unutan adaylar, Sınav Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.). Şifrenin edinilmesi ile alakalı ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM aracılığıyla temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Şartlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer alakalı mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM aracılığıyla kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde ispat olarak kullanılacaktır.

Sınavda adaylara, 35 sorudan bir araya gelen Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 35 sorudan bir araya gelen Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda gösterilen konular ile alakalı çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

 • Türkçe, (10)
 • Matematik (10)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, (5)
 • Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

Alan Bilgisi Testi:

 • Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)
 • İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, (12)
 • Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (6)
 • Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (5)
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (4)

Alan bilgisi testinde her alt husustan soru yer almayabilecektir.

Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu aracılığıyla yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi yahut kuruma verilmez. Sorular, basılı yahut İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının yahut bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması yahut yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. Adaylar testteki soruların yanıtlarını optik okumaya uygun yanıt kağıtlarına işaretleyecekler, yanıt kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru yanıtlar dikkate alınacak, yanlış yanıtlar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri aracılığıyla iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak biçimde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Buna göre;

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 konu (a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, b) İcra ve İflas Kanunu, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği, c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 10 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her bir alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak hemen hemen ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan hemen hemen ve standart sapma değerleri kullanılarak her bir alt test için adayların ham puanları, hemen hemensı 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 0,4 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak biçimde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 1,6 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak biçimde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

70 ve üzeri puan alan aday sayısı, 700 kişilik kadro rakamının bir katı fazlasına ulaşmadığı takdirde Genel Başarı Puanları;

P = k +10

P = Adayın Genel Başarı Puanı

x = Adayın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının toplamı

L

= Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının toplamlarının hemen hemensı

C = Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testine ait Başarı Puanlarının toplamlarının standart sapması

formülü kullanılarak hemen hemensı k, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Burada k, kadro rakamının en az bir katı fazlasına kadar adayın puanının 70 puan barajını geçmesini sağlayacak biçimde (en fazla 100 olacak biçimde) belirlenir.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında gösterilen kadro rakamının (700) bir katı fazlası (1400) aday Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da (1400’üncü aday ile aynı puanı alan diğer adaylar) sözlü sınava çağrılacaktır. Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından açıklamalacak, adayların adresine bunun bunun yanında sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü sınava katılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzeri puan alan fakat kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan sebebiyle sözlü sınava katılmaya hak kazanamadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi bulunacaktır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM aracılığıyla elektronik ortamda açıklanmasından bu yana en geç 10 gün içinde (sonuçların bilgisi verildiğı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM’nin internet sayfasında bulunan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu açıklama ışığında Genel Amaçlı Dilekçe örneğini tercih ederek ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden bu yana 3 iş günü içinde aynı biçimde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma zamanını durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5321 (IBAN NO: TR 780001001745060280115321) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde alakalı kuruma 10 gün içinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve yanıtlandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/yahut adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yanıtlayabilecektir.

6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, yanıt kağıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. Soru kitapçıkları, yanıt kağıtları ve diğer sınav evrakının imajlarının güvenli bir elektronik ortama aynen aktarılması halinde bu süreler beklenmeksizin bunlar imha işlemine tabi tutulabilir. Bu suretle elektronik ortama aktarılan belgeler tüm iş ve işlemlerde geçerli olmak üzere sınav evrakının aslı hükmündedir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı yahut sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi veya kuruma gösterilmez ve verilmez. Lakin, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” açıklamasu ışığında adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebilirler.

Sınava girecek adaylar 7-15 Kasım 2019 tarihleri içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav fiyatını yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 324,00 TL olan sınav fiyatını aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti banka kuruluşlarından yatırılamaz. Sınav için başvuru bilgileri sisteme kayıt edildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru detaylarının sisteme girişi yapıldığı halde sınav fiyatını süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış bulunacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Yazılı sınav ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav sonuçlarının ÖSYM ve Adalet Bakanlığı internet sitesinde ilanından bu yana 5 gün içinde aşağıdaki belgeleri Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığına getirmeleri yahut masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Acele Posta Servisi (APS) yoluyla göndermeleri gerekmektedir:

 1. Diploma yahut mezuniyet belgesinin veya öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin (ön lisans mezunu olup bu mezuniyetleri dışında lisans mezunu olanların da bunun bunun yanında bu mezuniyetlerine ilişkin öğrenim belgesinin) aslı, kurumca yahut belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,
 2. İki adet biometrik fotoğraf,
 3. Mal bildirimi belgesi,
 4. Adalet Bakanlığı internet sayfasından (http://www.adalet.gov.tr) yahut İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sayfasından (http://www.iidb.adalet.gov.tr) temin edilecek olan ve alakalıler aracılığıyla bilgisayar yahut daktilo ile doldurularak imzalanan fotoğraflı “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı Bilgi Formu” ile iki adet “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”,
 5. Sağlıkla alakalı olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.

Yazılı ve sözlü sınav neticesinde başarılı olan adayların atanmaları kur’a ile yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kur’a günü ve yeri Bakanlığımızın internet sitesinden bunun bunun yanında açıklamalacaktır.

Bu makalemizde Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılacak olan 700 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayına giren tüm ilanlara Adalet Bakanlığı iş olanakları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER ADALET BAKANLIĞI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, adalet bakanlığı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan adalet bakanlığı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu