Başvurular

7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Yayınlandı 2022

7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde 7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. 7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Başlıklar

7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı Yayınlandı

Polis Akademisi yayınlamış olduğu iş ilanı ile çok sayıda çarşı ve mahalle bekçisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İlan kapsamı içinde 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 8 Haziran ile 22 Haziran 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgilere haberimiz devamından varabilirsiniz.

 • 7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı 2018
 • Başvuru şartları nelerdir? Kimler bekçi alımı ilanına başvuru yapabilir?
 • 7 bin bekçi alımı başvurusu nasıl nereden yapılır?
 • Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?
 • Başvuru ücreti nasıl nereye yatırılacak? Başvuru ücreti ne kadar?
 • Şahsen başvuruların alınması işlemleri
 • Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:
 • Sınav Esasları

  • Ön Sağlık Kontrolü
  • Yazılı Sınav
  • Fiziki Yeterlilik Sınavı
  • Sözlü Sınavı
 • Sınav Sonuç Listelerinin Belirlenmesi ve İlanı
 • Sınavı Kazananların Atanması

7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı İlanı 2018

73 ilimize (7.000) erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri içinde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda açıklanmıştır. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle açıklamalur.

Başvuru şartları nelerdir? Kimler bekçi alımı ilanına başvuru yapabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
 • En az 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) içinde olmak.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içinde en az bir senedir ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını bitirdiktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih saygınlığıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve ardından doğmuş olmak) olmak,
 • Ağır hapis yahut altı aydan fazla hapis yahuthut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas yahut yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahküm bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde gösterilen şartları taşımak),
 • Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde gösterilen şartları taşımak.
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kayıt edildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut ikazcı madde sebebiyle, ile ilgili herhangi bir adli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma sürdürmekte olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu yahut ikazcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal yahut illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan veya yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan veya başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran yahut aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav fiyatını kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru fiyatları hiçbir biçimde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla yahut değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı yahut değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

7 bin bekçi alımı başvurusu nasıl nereden yapılır?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına internet üzerinden ön başvurular, 08/06/2018- 22/06/2018 tarihleri içinde saat:17:00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve alakalı alanların aday aracılığıyla gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır. Aday görev yapmak istediği il kontenjanını başvuru ekranından seçecektir. e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının olduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden yahut yetkili şubelerden alınabilir. E-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla alakalı geniş bir şekilde bilgi alınabilir. UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında alakalı haneler doldurularak başvuru işlemi neticelendirılacaktır. İnternet ortamında başvurular gösterilen tarihler içinde yapılacaktır. Posta yolu ile yahut başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

7 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımına Başvuru Yapmak İçin TIKLAYIN

Başvuru sırasında adaylardan istediğimiz belgeler nelerdir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;

 • Sınav başvuru dilekçesi,
 • T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
 • Diploma yahut geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için alakalı kurumda alınan denklik belgesi)
 • Müracaat ettiği il sınırları içinde en az bir senedir ikamet ettiğini belirtir belge,
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
 • Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde gösterilen engel durumlarının bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
 • Şehit yahut vazife malulü olanların eş yahut çocuklarından, şehitlik yahut vazife malullüğü belgesinin alakalı kurumca onaylı örneği,
 • Sınav fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu,
 • Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
 • Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından yahut personel alımı adaylığından sağlık sebebiyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri bilgisi verildiğında internet ortamında yayına girecektır.)

Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde gösterilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Müracaatı kabul gören adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile alakalı olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır

Başvuru ücreti nasıl nereye yatırılacak? Başvuru ücreti ne kadar?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar aracılığıyla sınav başvuru ücreti olan 100 08/06/2018 saat 09:00’dan 22/06/2018 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adayların dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamı içinde “sınav fiyatının yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını altını çizerek sınav fiyatını yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir. ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR. BU DURUMDA OLAN ADAYLARIN BAŞVURU EKRANINDA BULUNAN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ YAKINIYIM KUTUCUĞUNU İŞARETLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.

UYARI : 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan; Başvuru fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan veya
yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan veya başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan, Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran yahut aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, Sınav fiyatını kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru fiyatları hiçbir biçimde geri ödenmeyecektir.

Şahsen başvuruların alınması işlemleri

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve başvuru merkezlerine mesai saatleri içinde (08.00-17.00 saatleri arası) Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla yahut gösterilen tarihler dışında veya şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda gösterilen tarihler içinde ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü yahut Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer uygun iletişim araçlarıyla açıklamalur. Adaylara bunun bunun yanında posta yoluyla yahut değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların başvuru merkezleri ve başvuru tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı yahut değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Sınav Esasları

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu aracılığıyla ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır. Adayların başvuru ve sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Ön Sağlık Kontrolü

Müracaat kabul komisyonu aracılığıyla başvuruları kabul gören adaylar; aynı gün içinde alakalı Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu aracılığıyla ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır. Ön sağlık kontrolü komisyonu aracılığıyla, adaylar ile ilgili Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur yahut Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır

Yazılı Sınav

Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır. Yazılı sınavda kopya çekenler yahut kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar veya yerine başka bir kimseyi sokanlar ile ilgili tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu bağlamda tespit edilecek alakalıler ile ilgili adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) açıklamalacaktır.

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. 2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

 • Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
 • Fiziki yeterlilik sınavında adayın zamanının takibi, sınav yerinde bulunanlar aracılığıyla görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
 • Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav neticesinde altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon aracılığıyla başarısız adaylar ile ilgili “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı aracılığıyla hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) açıklamalacaktır.

Sözlü Sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine açıklamalacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu aracılığıyla sözlü sınava tabi tutulurlar. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile alakalı olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

 1. Konu ile ilgiliki bilgi düzeyi,
 2. Kendisinden istediğimizi kavraması,
 3. Özgüveni, ç) İfade etme kabiliyeti,
 4. Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav Sonuç Listelerinin Belirlenmesi ve İlanı

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar içindeki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan aday tercih edilecektir. Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı listeler ilan edilecektir. Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden açıklamalacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu yahut değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları açıklamalmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç açıklamasu tebliğ niteliğindedir. Eksik, yahut yalan beyan, sahte evrak yahut sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme neticesinde sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl yahut yedek olarak kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda alakalı Valilik aracılığıyla aday ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Sınavı Kazananların Atanması

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; alakalı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır. Sağlık şartları yönünden Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye uygun olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden bu yana 15 iş günü) içinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir. Ataması yapılan aday memurlar içinden feragat edenler ile kanuni süreler içinde vazifeye başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı tertip edilen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI
1 Adıyaman 85 38 Kütahya 80
2 Afyonkarahisar 110 39 Malatya 110
3 Ağrı 90 40 Manisa 170
4 Amasya 75 41 Kahramanmaraş 170
5 Ankara 150 42 Muğla 200
6 Antalya 100 43 Muş 60
7 Artvin 50 44 Nevşehir 65
8 Aydın 170 45 Niğde 75
9 Balıkesir 170 46 Ordu 50
10 Bilecik 65 47 Rize 100
11 Bingöl 60 48 Samsun 50
12 Bitlis 65 49 Siirt 65
13 Bolu 65 50 Sinop 50
14 Burdur 65 51 Sivas 110
15 Bursa 100 52 Tekirdağ 200
16 Çanakkale 90 53 Tokat 90
17 Çankırı 50 54 Trabzon 150
18 Çorum 90 55 Tunceli 50
19 Denizli 170 56 Şanlıurfa 150
20 Edirne 90 57 Uşak 75
21 Elazığ 100 58 Van 200
22 Erzincan 65 59 Yozgat 75
23 Erzurum 75 60 Zonguldak 80
24 Eskişehir 170 61 Aksaray 75
25 Gaziantep 100 62 Bayburt 50
26 Giresun 75 63 Karaman 60
27 Gümüşhane 50 64 Kırıkkale 75
28 Isparta 85 65 Batman 100
29 İstanbul 200 66 Bartın 50
30 İzmir 100 67 Ardahan 50
31 Kars 60 68 Iğdır 50
32 Kastamonu 70 69 Yalova 65
33 Kayseri 180 70 Karabük 60
34 Kırklareli 75 71 Kilis 50
35 Kırşehir 65 72 Osmaniye 90
36 Kocaeli 100 73 Düzce 70
37 Konya 250 TOPLAM 7000

Bu makalemizde Polis Akademisi aracılığıyla gerçekleştirilecek olan 7 bin bekçi alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgileri paylaştık. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER BEKÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, bekçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan bekçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu